O firmě

Sigmet   spol.  s r.o.    je   soukromá   společnost   založená  v  roce   1991   dvěma   společníky.
Firemní sídlo se nachází v Olomouci, dřívějším centru čerpadlářského průmyslu České republiky.

Během své existence se firma postupně vyprofilovala v kvalifikovaného dodavatele průmyslových čerpadel a výrobků dalších navazujících oborů.

Pracovní tým tvoří zaměstnanci s velmi dobrými znalostmi v programu průmyslových čerpadel, čerpacích stanic a souvisejících oborů.

Staráme se o to, aby všichni naši zaměstnanci byli na profesionální úrovni, aby byli pravidelně školeni a především, aby při svých pracovních činnostech kladli důraz na spokojenost  zákazníka.

Věříme, že se i Vy stanete naším dalším spokojeným zákazníkem.

Prodejní program firmy tvoří zejména

 • průmyslová čerpadla jako profilující obor činnosti firmy
 • spojovací potrubní systémy
 • vývěvy
 • dmychadla
 • míchadla
 • elektromotory
 • generátory
 • převodovky
 • průmyslové armatury a další ...

Našimi zákazníky jsou koncoví odběratelé v odvětvích

 • těžebního průmyslu
 • stavebnictví
 • energetiky
 • zpracovatelského průmyslu (chemie, strojírenství, potravinářského průmyslu, plasty atd. ..)
 • komunální sféry

Dodávané výrobky

jsou z produkce významných výrobců se sídlem v Německu, Belgii, Holandsku, Dánsku, USA a vyznačují se vysokou kvalitou, spolehlivostí a nízkými provozními náklady.

Kvalita výrobků

je potvrzena certifikáty ISO 9001, ATEX pro výbušné prostředí, VdS, FM, NFPA 20, PAVUS,  UL pro stabilní hasicí systémy, EHEDG pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Dále certifikáty CE, FM APPROVED, A3, VVUÚ Ostrava, API, ASME, ASTM, LLOYD´S, TSU Piešťany..

Záruka

Na čerpadla poskytujeme záruční lhůtu v době trvání 12 měsíců ode dne dodání. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na materiálové vady, které mělo zboží v době dodání. Rychle se opotřebovávající díly (kam patří například i hydraulické díly, mechanická ucpávka čerpadla a ložiska čerpadla) jsou ze záruky vyloučeny. U sprinklerových čerpadel jsou ze záruky vyloučeny navíc baterie. Reklamace musí být uplatněna písemně, musí obsahovat věcný popis závady a musí být při zjištění zadokumentována.

Služby pro zákazníka

 • konzultace a technická pomoc ve fázi přípravy projektu technologie
 • vlastní dodávka zařízení
 • montáž na stavbě
 • uvedení do provozu
 • poprodejní servis
 • opravy dodaných strojů a zařízení po uplynutí garance
Váš profesionální dodavatel průmyslových čerpadel