O firmě

Sigmet spol. s r.o. je soukromá společnost založená v roce 1991 dvěma společníky.
Firemní sídlo se nachází v Olomouci, dřívějším centru čerpadlářského průmyslu České republiky.

Během své existence se firma postupně vyprofilovala v kvalifikovaného dodavatele průmyslových čerpadel a výrobků dalších navazujících oborů.

Pracovní tým tvoří zaměstnanci s velmi dobrými znalostmi v programu průmyslových čerpadel, čerpacích stanic a souvisejících oborů.

Staráme se o to, aby všichni naši zaměstnanci byli na profesionální úrovni, aby byli pravidelně školeni a především, aby při svých pracovních činnostech kladli důraz na spokojenost  zákazníka.

Věříme, že se i Vy stanete naším dalším spokojeným zákazníkem.

Prodejní program firmy tvoří zejména

 • průmyslová čerpadla jako profilující obor činnosti firmy
 • spojovací potrubní systémy
 • vývěvy
 • dmychadla
 • míchadla
 • elektromotory
 • generátory
 • převodovky
 • průmyslové armatury a další ...

Našimi zákazníky jsou koncoví odběratelé v odvětvích

 • těžební průmysl
 • stavebnictví
 • energetika
 • zpracovatelský průmysl (chemie, strojírenství, potravinářský průmysly, plasty atd. ..)
 • komunální sféra

Dodávané výrobky


Dodávané výrobky jsou z produkce významných výrobců se sídlem v Německu, Belgii, Holandsku, Dánsku, USA a vyznačují se vysokou kvalitou, spolehlivostí a nízkými provozními náklady.

Kvalita výrobků

 

Kvalita výrobků je potvrzena certifikáty ISO 9001, ATEX pro výbušné prostředí, VdS, FM, NFPA 20, PAVUS, UL pro stabilní hasicí systémy, EHEDG pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Dále certifikáty CE, FM APPROVED, A3, VVUÚ Ostrava, API, ASME, ASTM, LLOYD´S, TSU Piešťany..

Záruka

Na čerpadla poskytujeme záruční lhůtu v době trvání 12 měsíců ode dne dodání. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na materiálové vady, které mělo zboží v době dodání. Rychle se opotřebovávající díly (kam patří například i hydraulické díly, mechanická ucpávka čerpadla a ložiska čerpadla) jsou ze záruky vyloučeny. U sprinklerových čerpadel jsou ze záruky vyloučeny navíc baterie. Záruku lze uplatnit za předpokladu, že výrobek byl až do uvedení do provozu správně zakonzervován a uskladněn. Záruku nelze uplatnit, dojde-li k poškození výrobku z důvodu použití v rozporu s podmínkami, uvedenými v nabídce. Reklamace musí být uplatněna písemně, musí obsahovat věcný popis závady a musí být při zjištění zadokumentována.

Zásady ochrany osobních údajů

Firma Sigmet spol.s.r.o. implementovala a řídí se zásadami ochrany a zpracování osobních údajů, které jsou účinné od 25.05.2018. Jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamantu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("GDPR"). Účelem je zajištění informační povinnosti správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR.

Služby pro zákazníka

 • konzultace a technická pomoc ve fázi přípravy projektu technologie
 • vlastní dodávka zařízení
 • uvedení do provozu
 • poprodejní servis
 • opravy dodaných strojů a zařízení po uplynutí garance
Roky na trhu
33

Let na trhu

Spokejení klienti
> 4 400

Spokojených klientů

Dodavatelé
> 18

Počet dodavatelů

Záruka
12

Měsíců záruka