Souhlas se zpracováním osobních údajů – poptávkový formulář

Uděluji souhlas společnosti Sigmet spol. s r.o., IČO: 43962955, se sídlem tř. Kosmonautů 1103/6a, Hodolany, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2339 (dále jen „Sigmet“), se zpracováním osobních údajů dle podmínek uvedených níže. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly Sigmet poskytnuty, tedy v rozsahu poptávkového formuláře na webových stránkách společnosti http://www.sigmet.cz. Zejména se tedy jedná o jméno, příjmení, telefon, e-mail, název firmy a sídlo firmy (dále jen „Osobní údaje“).

Právním základem zpracování Osobních údajů je tento souhlas. Na základě tohoto souhlasu je Sigmet oprávněn zpracovávat Osobní údaje za účelem přípravy nabídky dle ve formuláři zadaných parametrů. Dále je Sigmet oprávněn použít tyto informace za účelem mého kontaktování k doplnění chybějících nebo nejasných informací nutných pro přípravu nabídky.

Beru na vědomí, že k Osobním údajům budou mít kromě Sigmet přístup též třetí osoby v rámci Evropské unie – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu mých práv.

Tento souhlas uděluji na dobu nutnou pro přípravu, odeslání a přijetí či odmítnutí nabídky zboží, nejdéle ovšem do doby odvolání tohoto souhlasu a po dobu nezbytně nutnou po jeho odvolání, což mohu učinit kdykoliv a ukončit tím zpracování mých informací za účelem poskytnutí nabídky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které Sigmet zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Dále beru na vědomí, že jsem oprávněn/a využít svých práv vyplývajících z platné a účinné právní úpravy, zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na omezení zpracování, výmaz a opravu osobních údajů, práva na informace a práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je možné provést zasláním e-mailu s informací o odvolání souhlasu na e-mail sigmet@sigmet.cz.

Váš profesionální dodavatel průmyslových čerpadel