Dmychadla

Dmychadla se používají k výrobě bezolejového stlačeného vzduchu. Uplatnění  nacházejí tam, kde je  zapotřebí přepravit velký objem vzduchu při poměrně nízkém přetlaku (cca do 1000 mbar). V obráceném napojení na potrubní rozvod lze dmychadla použít také pro výrobu vakua.

Váš profesionální dodavatel průmyslových čerpadel