Odstředivá horizontální spirální

Normovaná

Normovaná čerpadla řada U

Normovaná čerpadla konstrukčního typu U jsou normálně nasávající čerpadla se spirálovým tělesem, s ložiskovým kozlíkem. Výkonová řada a hlavní rozměry dle NF E44-112. Vyměnitelné ochranné pouzdro hřídele z Cr-Ni-Mo-oceli chrání hřídel čerpadla proti opotřebení. Tato stavební řada má přednost ve variabilním nastavení výtlačných hrdel a pohonu přes klínový řemen.

Oblasti použití

 • bazénové čerpadlo
 • zavlažování
 • zásobování vodou
 • odvodňování
 • úprava vody
 • stavba lodí
 • závlahové monoblokové čerpadlo
 • průmysl

Technická data

 • dopravní množství: max. 1200m3/hod
 • dopravní výška: max. 130m
 • počet otáček: 1500/3000min-1
 • jmenovitý tlak: PN 10, 16
 • teplota -20°C až +140°C
 • těsnění hřídele: mechanická ucpávka

Dopravní médium

dle zvoleného mat. provedení čisté a lehce znečištěné kapaliny, studená a horká voda, kondenzát, oleje, teplonosné oleje, louhy a kyseliny

Katalog
Katalog
Normovaná čerpadla dle NF E 44-112 - Řada U
(8057 kB) stáhnout

Normovaná čerpadla řada LT

Normovaná čerpadla stavební řady LT jsou jednostupňová normálně nasávající odstředivá čerpadla se spirálou s tělesem (skříní) ložiska procesní konstrukce.
Těleso spirály je v provedení s nalitými patkami čerpadla.
Výkonová řada a hlavní rozměry podle EN 733 (náhrada DIN 24 255). 

Oblasti použití

 • plavecké bazény
 • zavlažování
 • zásobování vodou
 • odvodňování
 • stavba lodí
 • průmysl

Dopravní médium

 • dle zvoleného mat. provedení čisté a lehce znečištěné kapaliny, studená a horká voda, kondenzát, oleje, solanka, teplonosné oleje, louhy a kyseliny. 

Technická data

 • dopravní množství: max. 2150m3/hod
 • dopravní výška: max. 130m
 • počet otáček: 1000/1500/3000min-1
 • jmenovitý tlak: PN 10, 16
 • teplota -20°C až +140°C
 • těsnění hřídele: mechanická ucpávka
Katalog
Katalog
Normovaná čerpadla (dle EN 733) - řada LT
(2935 kB) stáhnout

Odstředivá čerpadla jednostupňová monobloková řada N

Použití čerpadel

 • zásobování vodou
 • zvyšování tlaku
 • úprava vody
 • mytí
 • chlazení
 • klimatizační zařízení
 • zavodňování a odvodňování

Technická data

 • dopravní množství: max. 240 m3/hod
 • dopravní výška: max. 104 m
 • počet otáček: 2900-1/min
 • provozní tlak: max. 12 bar
 • teplota: max. 90°C
 • těsnění hřídele: mech. ucpávka NBR/SiC/C
Prospekt
Prospekt
Odstředivá čerpadla jednostupňová monobloková řada N
(1253 kB) stáhnout

Monobloková

Odstředivá jednostupňová monobloková čerpadla řady NX

Použití čerpadel

 • zásobování vodou
 • zvyšování tlaku
 • úprava vody
 • mytí
 • chlazení
 • klimatizační zařízení
 • zavodňování a odvodňování

Technická data

 • dopravní množství: max. 72 m3/hod
 • dopravní výška: max. 71 m
 • počet otáček: 2900 -1/min
 • jmenovitý tlak: PN 10
 • teplota: max. 90°C
 • těsnění hřídele: mech. ucpávka NBR/SiC/C

Odstředivá jednostupňová monobloková čerpadla řady CX

Použití čerpadel

 • chlazení
 • výměna tepla
 • mytí
 • zásobování vodou
 • zvyšování tlaku
 • zavodňování a odvodňování

Technická data

 • dopravní množství: max. 15 m3/hod
 • dopravní výška: max. 41 m
 • počet otáček: 2900 -1/min
 • jmenovitý tlak: PN 8
 • teplota:
  60°C do výkonu 0,75kW
  90°C nad výkon 0,75kW
 • těsnění hřídele: mech. ucpávka NBR/SiC/C

Odstředivá jednostupňová monobloková čerpadla řady CRX

Použití čerpadel

 • úprava vody
 • mytí zeleniny, lahví
 • zásobování vodou
 • hustší chemicky znečištěné kapaliny
 • zavodňování a odvodňování

Technická data

 • dopravní množství: max. 66 m3/hod
 • dopravní výška: max. 19 m
 • počet otáček: 2900 -1/min
 • jmenovitý tlak: PN 8
 • teplota: max. 80°C
  těsnění hřídele: mech. ucpávka NBR/SiC/C

Odstředivá jednostupňová monobloková čerpadla řady CBX

Použití čerpadel

 • chlazení
 • výměna tepla
 • mytí
 • zásobování vodou
 • zvyšování tlaku
 • zavodňování a odvodňování

Technická data

 • dopravní množství: max. 12 m3/hod
 • dopravní výška: max. 72 m
 • počet otáček: 2900 -1/min
 • jmenovitý tlak: PN 8
 • teplota: max.
  60°C
  110°C - speciální provedení
 • těsnění hřídele: mech. ucpávka NBR/SiC/C

Odstředivá vícestupňová monobloková čerpadla řady EHX

Použití čerpadel

 • chlazení
 • výměna tepla
 • mytí
 • zásobování vodou
 • zvyšování tlaku
 • zavodňování a odvodňování

Technická data

 • dopravní množství: max. 14 m3/hod
 • dopravní výška: max. 94 m
 • počet otáček: 2900 -1/min
 • jmenovitý tlak: PN 10
 • teplota: max. 110°C
 • těsnění hřídele: mech. ucpávka SiC/C/EPDM

Odstředivá samonasávací monobloková čerpadla řady JX

Použití čerpadel

 • chlazení
 • mytí
 • zásobování vodou
 • zvyšování tlaku
 • zavodňování a odvodňování

Technická data

 • dopravní množství: max. 4 m3/hod
 • dopravní výška: max. 49 m
 • počet otáček: 2900 -1/min
 • jmenovitý tlak: PN 6
 • teplota: max. 45°C
 • těsnění hřídele: mech. ucpávka SiC/C/NBR
Prospekt
Prospekt
Odstředivá čerpadla z nerez oceli NX, CX, CRX, CBX, EHX, JX
(8042 kB) stáhnout

Normovaná bloková čerpadla řady SEN

Normované čerpadlo stavební řady SEN jsou normálně sající jednostupňová čerpadla se spirálovým tělesem. Rozměry tělesa odpovídají EN 733.

Oblasti použití

 • výstavba lodí
 • průmysl investiční celky
 • bazénová technika
 • chladící okruhy
 • filtrační zařízení
 • zavodňování a odvodňování

Technická data

 • Dopravní množství: max 150m3/h
 • Tlak: max. 40m
 • Teplota: max. 120°C
 • Jmenovitý tlak: 10bar
 • Frekvence 50/60Hz
 • Připojení: DND 32-65
Prospekt
Prospekt
Normovaná bloková čerpadla řady SEN
(1394 kB) stáhnout

Odstředivá monobloková čerpadla řady ME-303-1

Technická data

 • dopravní množství: max. 10m3/hod
 • dopravní výška: max. 10m
 • počet otáček: 2800min-1
 • teplota: max. 90°C
 • těsnění hřídele: mechanická ucpávka

Oblasti použití

 • temperační zařízení
 • průmyslové chlazení

Odstředivá monobloková čerpadla řady MZ

Technická data

 • dopravní množství: max. 14m3/hod
 • dopravní výška: max. 55m
 • počet otáček: 2800min-1
 • teplota: max. 140°C
 • těsnění hřídele: mechanická ucpávka

Oblasti použití

 • temperační zařízení
 • průmyslové chlazení

Sprinklerová

Odstředivá čerpadla pro sprinklerová zařízení řada U a LT

Odstředivá čerpadla Winter pro sprinklerová zařízení, konstrukční typ U a LT, jsou jednostupňová, normálně sající  čerpadla se spirálovým tělesem s kozlíkem (konstrukční typ U) popřípadě s  vyrobeným nosníkem ložiska (konstrukční typ LT). U konstrukčního typu LT jsou spirálové skříně v provedení s litou patkou čerpadla.

Oblasti použití

 • Hasící zařízení

Dopravní médium

 • Čistá voda

Technická data

 • dopravní množství: max. 648m3/hod
 • dopravní výška: max. 142m
 • počet otáček: 1470-2695min-1
 • jmenovitý tlak: PN 16
 • teplota: max. 40°C
 • těsnění hřídele: mechanická ucpávka 
Katalog
Katalog
Sprinklerová čerpadla U a LT
(13369 kB) stáhnout

Teplonosná

Teplonosná olejová/horkovodní čerpadla TOE

Použití

 • doprava kapalin
 • teplonosná zařízení

Technická data

 • Dopravní množství:
  max 75m3/h (50Hz)
  max 85m3/h (60Hz)
 • Dopravní výška:
  max. 110m (50Hz)
  max. 140m (60Hz)
 • Počet otáček:
  2900 1/min (50Hz)
  3500 1/min (60Hz)
 • Jmenovitý tlak: 16bar/32bar při horké vodě
 • Teplota:
  teplonosný olej max. 350°C
  horká voda 200°C na poptávku
Katalogové listy
Katalogové listy
Teplonosná olejová/horkovodní čerpadla TOE
(3076 kB) stáhnout

Teplonosná olejová / horkovodní čerpadla MU a MU MK-PM

Použití

 • doprava kapalin
 • teplonosná zařízení

Technická data

 • Dopravní množství: 
  max. 24m3/h 
 • Dopravní výška:
  max. 95m
 • Počet otáček:
  1000-4000 1/min-1
 • Jmenovitý tlak: 16bar
 • Teplota:
  teplonosný olej -100°C až 300°C
  horká voda 140°C, na poptávku 160°C
Katologové listy - EN, DE
Katologové listy - EN, DE
Teplonosná olejová/horkovodní čerpadla MU a MU MK-PM
(1196 kB) stáhnout

Na odpadní vodu

Čerpadla na odpadní vodu řady HA

Čerpadla na odpadní vodu konstrukční řady HA jsou normálně sající čerpadla se spirální skříní s kanálovým nebo vířivým oběžným kolem.

Podle zvoleného materiálu případně provedení oběžného kola jsou vhodná pro čerpání lehce popřípadě silně znečistěných, pevnými částicemi zatížených kapalin, louhů, kyselin atd.

Volný průchod čerpadlem je 80 mm.

Oblasti použití

 • úpravny odpadních vod
 • plavecké bazény
 • výroba
 • odvodnění
 • stavba lodí
 • průmysl

Dopravovaná media

Podle zvoleného materiálu čisté a znečištěné kapaliny, studená a horká voda, kondensát, oleje, solanka, teplonosné oleje, louhy a kyseliny. Maximální velikost zrna viz. charakteristika.

Technická data

 • dopravní množství: max. 150m3/hod
 • dopravní výška: max. 28m
 • teplota: -20°C až +110°C
 • jmenovitý tlak: PN10
 • těsnění hřídele: mechanická ucpávka 
Katalogový list
Katalogový list
Čerpadla na odpadní vodu HA
(772 kB) stáhnout
Charakteristiky, Mater. tabulka, provedení...
(1158 kB) stáhnout

Hygienická odstředivá čerpadla HP, ZA, HP-Z, HRW

Popis

Kompletní řada nerezových hygienických čerpadel vhodných pro kapaliny o viskozitě do 500 mPas.

Charakteristika

 • standardní elektromotory
 • v provedení EEXe a EEXd
 • standardní mechanické ucpávky dle DIN 24960
 • konstrukce - nerezové hygienické čerpadlo
 • příznivá NPSH
 • nízká hlučnost
 • snadná a nízkonákladová údržba
 • vysoká účinnost, průtočná množství
 • do 230 m3/h a dopravní výšky až do 13 bar
 • vhodné pro CIP
 • široká možnost volitelných požadavků jako ohřívací pláště, frekvenční měniče, proplachované ucpávky atd.
 • k dispozici se spojeními, plochými konci nebo přírubami
 • konstruováno dle doporučení EHEDG
Prospekt
Prospekt
Hygienická odstředivá čerpadla HP, ZA, HP-Z, HRW
(1829 kB) stáhnout
Prospekt
Prospekt
Zařízení pro hygienické procesy
(1272 kB) stáhnout
Roky na trhu
33

Let na trhu

Spokejení klienti
> 4 400

Spokojených klientů

Dodavatelé
> 18

Počet dodavatelů

Záruka
12

Měsíců záruka