Odstředivá s horizontální dělenou skříní

Sprinklerová čerpadla HGT1

Popis

Odstředivá čerpadla konstrukční řady HGT pro sprinklerová zařízení jsou spirální, jednostupňová s dvouvtokovým oběžným kolem a horizontálně děleným tělesem čerpadla.

V normálním případě jsou čerpadla na sprinklerových zařízeních v klidovém stavu. Do provozu jsou uvedena jen v případě požáru, nebo při zkušebním běhu. Proto musí být kladen zvláštní význam na spolehlivý rozjezd a rychlé dosažení plného výkonu.

Aby se zajistily tyto podmínky, jsou sprinklerová čerpadla vyráběna podle směrnic pro hasicí zařízení podle VdS 2100, 5/88 (nároky a zkušební metody pro sprinklerová čerpadla), FM a NFPA 20.

Charakteristické znaky

 • hřídel čerpadla je chráněna proti opotřebení vyměnitelnými ochrannými pouzdry z bronzi
 • spirální skříň je opatřena vyměnitelnými, korozi odolnými těsnicími kruhy
 • každé sprinklerové čerpadlo je na zkušebně výrobce testováno za účelem odsouhlasení:
  - zadaných parametrů dle objednávky
  - povolených mezních hodnot
  - stupně přesnosti III, za použití pravidel pro přejímku podle DIN 1944

Oblasti použití

 • hasicí zařízení

Dopravované médium

 • čistá voda

Provozní data

 • dopravní množství Q – do 1580 m3/h  
 • dopravní výška H – do 165 m
 • teplota dopravovaného média t – max . 40°C
 • výkon motoru kW – 45 - 1000
 • Počet otáček N – 1450 – 2960 min-1
 • Stavební velikosti DND – 125 - 350
Roky na trhu
33

Let na trhu

Spokejení klienti
> 4 400

Spokojených klientů

Dodavatelé
> 18

Počet dodavatelů

Záruka
12

Měsíců záruka